Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтанд элсэгчдийн анхааралд

2020-2021 оны хичээлийн жилийн Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын цахим бүртгэл ХААГДСАН.
Бүртгэл 2020 оны 09 сарын 03-ны өдрөөс 2020 оны 09 сарын 23-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл явагдаж дууссан болно.Бүртгүүлсэн мэдээлэл шалгах бол: