Био Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтанд элсэгчдийн анхааралд

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Био Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын цахим бүртгэл ХААГДСАН.
Бүртгэл 2022 оны 02 сарын 11-ний өдрөөс 2022 оны 03 сарын 07-ны өдрийн 11:00 цаг хүртэл явагдаж дууссан болно.

Бүртгүүлсэн элсэгчдийн анхааралд:
2022 оны 03 сарын 10-ны өдөр тухайн мэргэшлийн чиглэлд элсэлтийн шалгалт авах эсэх, төлбөр төлөх, материал бүрдүүлэх зэрэг зааврыг http://postgraudate.mnums.edu.mn веб хуудсанд зарлана.

Бүртгүүлсэн мэдээлэл шалгах бол: